پینگو از داخل صندوقچه یه آهنربا پیدا می کنه و شروع می کنه به بازی کردن با اون و یه فکر جالب به ذهنش می رسه که با اون سر به سر دوستش بزاره....