سکانسی از سریال حجر بن عدی که به بیان سخنان امام علی (علیه السلام) می پردازد ...