گزارشی از رشادت های و صفات " مالک اشتر نخعی " یکی از یاران با وفای مولا علی علیه السلام.