با چهره ها نمی شود حق را تشخیص داد . یک چهره موجه محترم است ، مورد قبول است . مورد تکریم است ، او نمی تواند شاخص حق باشد ... بیانات ارزشمند رهبر معظم انقلاب در دیدار بسیجیان استان قم .