لاروا سر خوردن یک سیب دعواشون شده و شروع می کنن به زدن همدیگه اما بالاخره این سیب نصیب کی می شه باهم ببینید.....