پینگو مشغول بازی کردن با اسباب بازیهاش شده در این حال تصمیم می گیره قایق بازیشو داخل آب بندازه اما قایقش غرق می شه چون.....