کلیپی زیبا از حمایت یک شیر درنده از بچه گوزن در برابر سایر شیرها که موجب شگفتی بازدید کنندگان از یک پارک حیات وحش در آفریقا شد