سرود الله الله کار بسیار زیبا و شنیدنی از شبکه ماهواره ای هدهد فارسی به کار گردانی محمد رضا مرادی که توسط گروهی از نوجوانان خوش صدا اجرا گردیده است www.hodhodfarsi.tv