در این قسمت آقاممنون داستان ضرب المثل معروف (یک کلاغ چهل کلاغ کردن) را برای شما عزیزان تعریف خواهد کرد....