خواننده های معروف و نسل سومی پاپ با یک شاخه گل رز به دیدن جانبازان آسایشگاه ثارالله رفتند ....