نماهنگ " بیر دمنی " با گویش ترکی با صدای رحیم شهریاری