مادر پوشیده چادر سیاه...روی دستاشه نقشای حنا....نقش ستاره خورشید و مهتاب...صدای باد و گرگای بی خواب....لالایی زیبای ماه نخلستان کاری زیبا از سارا نامجو....