آموزش شمع با میوه نارگیل در سری آموزش های شمع سازی  با حضور آقای پایان در بخش هنری برنامه خانه مهر از شبکه جام جم