داداش کوچولو از پینگو می خواد تا اونو به مهد کودک برسونه توی مهد بچه ها در حال درست کردن کاردستی بودن پینگو برای داداشش کلاه درست می کنه و بعد.....