رشید و زیبا اسب ترکمن.... می چرخد آرام توی دشت و دمن.... توی آلاچیق در دل صحرا...لالایی بسیار زیبای ترکمنی ماه و آلاچیق کاری از سار نامجو