آموزش مدل چادر ملی دانشجویی با حضور خانم موسوی در بخش خیاطی برنامه کوک طلایی از شبکه سه سیما 92/10/02