آموزش یک مدل دامن مجلسی در بخش خیاطی برنامه کوک طلایی با حضور خانم آزادگان مربی خیاطی از شبکه سه سیما 92/10/01