آکروژیم شاخه ای از ورزش ژیمناستیک است که شامل حرکات نمایشی منظم و مهیج و برنامه های حرکتی و مشارکتی و گروهی خیره کننده و جذاب است. قسمتی از این حرکات نمایشی را در این کلیپ ببینید.