پینگو و دوستش در حال تمرین اسکیت هستن و کارهای نمایشی انجام میدن اما عده ای از دوستاشون که شیطون هستن مزاحم کار اونا می شن و .....