اتمام بافت کار آموزش پیراهن بچه گانه با دو میل با حضور خانم یاوری در بخش هنری برنامه به خانه بر می گردیم از شبکه پنج سیما