اعلام برکناری محمد رویانیان از مدیرعاملی باشگاه پرسپولیس اتفاق عجیبی بود که همه اخبار فوتبال را به طور کامل تحت تاثیر قرار داد.