سخنان حجت الاسلام سرلک درباره نگاه اقتصادی داشتن و چونه می توان در زندگی اقتصادی باشیم چه اقتصاد زمان چه اقتصاد دارایی ها و ... در برنامه نقطه اوج