گفتگوی علی ضیا با خدیجه شریفی، کوچکترین دختر ایرانی که با 25 سال سن 96 سانتی متر قد دارد ...