چه فتنه ها که شد به پا به ساحت دیار ما ، مگر برد از این چمن طراوت بهار ما ...نماهنگی زیبا به همراه تصاویری از تشییع جنازه شهید مفتح