آیت الله العظمی جعفر سبحانی از تلاش های شبانه روزی شهید مفتح به همراه استاد شهید مطهری برای ایجاد وحدت میان حوزه و دانشگاه سخن می گوید