ای مفتح بزرگ علم ، ای مفسر سترگ دین ، ای گذشته از سر گمان ، ای رسیده تا سر یقین ... نماهنگ زیبا و پر مفهوم همپای زمان به مناسبت سالروز شهادت دکتر مفتح و هفته وحدت حوزه و دانشگاه