گوشه هایی از بازی تیم های گسترش فولاد و سپاهان اصفهان و مصاحبه با سرمربی های این دو تیم در برنامه نود