سخنان حجت الاسلام سرلک درباره اظهار نظر و حرف ها و گفته هایی که ممکن است باعث ناراحتی و رنجش خاطر کسی شود و ... در برنامه نقطه اوج