تعداد کم تماشاگران در ورزشگاه ها، سرقت کش موی سر عقیلی، بالا بردن حرکات منشوری برای حضور در برزیل، اجباری شدن استفاده از کیک و ساندیس مجانی برای خبرنگاران، خداحافظی پاشینکو و ... در بخش نود درجه برنامه 90