در این دوران غیبت ، من خود را اینگونه می یابم که روزهایی بی رحم مرا فرا گرفته اند / و هر روز که خورشید اندک اندک بالا می آید ، تو گویی رنج شب های بی پایان در انتظار من نشسته است ... نماهنگ زیبایی در انتظار فرج امام زمان (عج) به زبان انگلیسی با زیر نویس فارسی با صدای زیبای هادی گرسویی