در پی پرتاب موفق آمیز کاوشگر "پژوهش" حامل دومین میمون فضایی ایران، رسانه‌های خارجی در سراسر جهان به بازتاب گسترده این رویداد پرداختند.