اختلالات شنوایی و صداهای اضافی در گوش مثل وز وز می تواند نشانه بیماری های جدی باشد که در صورت تشخیص و درمان به موقع می تواند قابل رفع باشد