پروفسور پونی رو به دست گربه ی ملوس میسپاره و به مسافرت می ره از طرفی مرکز فضایی اعلام می کنه که یک سنک بزرگ آسمونی به طرف زمین در حرکته و.....