ای عزیز دل مصطفی من فدای شما/ می کشی شیعه را با غمت یا امام رضا/ شد دلت پاره پاره دیده هات پر شراره/ من بمیرم آقا جان گریه هات گریه داره … نوحه سینه زنی زمینه در عزای امام رضا علیه السلام در روز 23 صفر.