قبله جان من امام رضا/ دین و ایمان من امام رضا/ بی ولایش ز مرده ترن/ جان و جانان من امام رضا ... ذکر مصیبت شهادت امام رضا علیه السلام با نوای سید مهدی میرداماد در روز 27 صفر در حرم مقدس رضوی.