این نسخه را بر بال یک پروانه بنویسید/ دارو نه در این برگه داروخانه بنویسید/ مشهد ، حرم یک عمر پشت پنجره فولاد/ جای مسکن هم برایم دانه بنویسید ... مرثیه خوانی حاج محمود کریمی در غروب شهادت امام رضا علیه السلام در هیئت الرضا.