دلها خون جگر هر گلی زخمی و پرپر/ ای وای مادرم مادرم مادرم مادر/ آتش شعله ور در حرم کودکان مضطر/ ای وای مادرم مادرم مادرم مادر ... نوحه سینه زنی شور با نوای حاج عبدالرضا هلالی در شب 29 صفر.