در ولا فصل الخطاب نامه ایمان رضاست/ آنچه در فصلش گواهی می دهد قرآن رضاست/ در رضی الله عنهم و رضو عنوان رضاست/ چون رضا بر صبر هم دارد شرف سلطان رضاست … مدح و ثنای امام علی بن موسی الرضا علیه السلام با نوای ذاکر خردسال اهل بیت و شاگرد حاج محمود کریمی.