از سر جاده راه افتاده پای پیاده/ یه دهاتی با همون لباس ساده/ داره میاد برسه پنجره فولاد/ بشینه روبرو گنبد گوشه ی صحن گوهرشاد ... نوحه خوانی حاج محمود کریمی از حال و هوای زائران امام رضا علیه السلام در شام شهادت سلطان علی بن موسی الرضا.