کبوتر گنبد طلاتم/ فدای اون صحن و سراتم/ با اون جون ناقابلم نذر چشاتم/ اذن دخول حرم تو یا ابوالفضل ... نوحه خوانی حاج محمود کریمی و شاگرد خردسالش در شام شهادت آقا امام رضا علیه السلام.