من ندیدم که کریمی به کرم فکر کند/ به چه مقدار به زائر بدهد فکر کند/ از شما خواستن عشق است ضرر خواهد کرد/ هرکه در وقت گدایی به رقم فکر کند ... نوحه سینه زنی واحد با نوای حاج محمود کریمی در شب 22 صفر.