مگر به کربلا کفن به غیر بوریا نبود/ مگر حسین تشنه لب عزیز مصطفی نبود/ آقام حسین آقام حسین ... نوحه ینه شور با نوای حاج محمود کریمی در 22 صفر.