با حرم دست های تو گرما گرفته است/ عشقت عجیب در دل من حال گرفته است/ آرامشی شبیه به صحن و سرای تو/ چشمان شوق رابه تماشا گرفته است ... درد و دل عاشقانه با علی بن موسی الرضا با نوای حاج محمود کریمی در شب 22 صفر.