دل خوشیمون شده تو دنیا عشق حسین/ غصه هامون خوشی شده با عشق حسین/ دل تو دام نگاهت اسیره آقام وای/ ای غلام سیاهت بمیره آقام وای ... نوحه سینه زنی شور با نوای حاج محمود کریمی در روز 23 صفر.