کاش می مردم برایت یا حسین/ نیزه می خوردم برایت یا حسین/ کاش دستم بر ردایت می رسید/ پاسخ من بر صدایت می رسید ... نوحه سینه زنی با نوای حاج روح الله بهمنی در روز 23 صفر.