نشسته ام بنویسم که قامتت طوباست/ نگات مثل علی و صدات مثل خداست/ نشسته ام بنویسم علیست بابایت/ نشسته ام بنویسم که مادرت زهراست ... مدح آقا امام حسن مجتبی علیه السلام در شب هفتم صفر با نوای حاج محمود کریمی.