همه فقیر تو هستند و خضر و موسی هم/ همه فقیر تو هستند و ما گدایان هم/ سه بار زندگیت را به این و آن دادی/ هر آنچه داشته بودی و گیوه ات را هم ... ذکر سینه زنی واحد در شهادت امام حسن علیه السلام توسط حاج محمود کریمی در شب 23 صفر.