یک عمر پای غربت تان گریه می کنیم/ چون برگ ریز فصل خزان گریه می کنیم/ عمری به یاد کوچه برایت به سر زنیم ... مرثیه خوانی حاج حسن خلج در عزای امام حسن مجتبی علیه السلام.