این لرزه های زانویم از زهر کینه نیست ، داغ و فراق مادرمان بی هزینه نیست ... روضه جانسوز شهادت امام رضا علیه السلام با صدای مداح اهل بیت علیهم السلام حاج منصور ارضی