ای دلت هر غصه دیده ، ای لبت کینه چشیده ، چون حسین آواره گشته چون حسن غربت کشیده ... کلیپ سینه زنی و نوحه خوانی در سوگ امام هشتم امام رضا علیه السلام با صدای پیر غلام اهل بیت حاج منصور ارضی